Παράθεση από J.F.K. σε ιδέες.

  • γενέθλια επιθυμεί τη μουσική