Παράθεση για την εκμάθηση της τέχνης της ζωής από τον στωικό φιλόσοφο Seneca.