Ζωντανή προσφορά σε εικόνα με θαλάσσια και σκοτεινά σύννεφα.