Κινηματογραφική παραπομπή από τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Επίκτητο.