Τα γενέθλια επιθυμούν έναν φίλο που του αρέσει το σέρφινγκ και τη θάλασσα. Στην απεικόνιση των κυμάτων.


  • ευτυχισμένη bday όμορφη