• σε μια θάλασσα ανθρώπων τα μάτια μου θα ψάξουν πάντα για σένα
  • Προσευχή γενεθλίων για ένα αγαπημένο πρόσωπο.