Τα γενέθλια επιθυμούν έναν φίλο στην εικόνα με διακόσμηση κόμματος.