Τα γενέθλια επιθυμούν καθηγητή γιόγκα στην εικόνα των θέσεων γιόγκα.