Σύντομο απόσπασμα για άτομα που δεν σχετίζονται εύκολα με άλλους.