Καλή ευλογία νύχτα στην εικόνα με προστατευτικό άγγελο που κρατά τη γη στα χέρια του.