Η εμπνευσμένη ζωή αναφέρει ότι ζει τη στιγμή και δεν περιμένει κάτι να συμβεί.