Ο Mark Twain σχολιάζει την ανθρώπινη ανυπαρξία και την αχάριστα στην εικόνα ενός σκύλου.