• χωρίς παγωτό θα υπήρχε σκοτάδι
  • Παράθεση για τη νοημοσύνη και την αλλαγή από τον επιστήμονα Stephen Hawking.