Ζωντανή προσφορά στην εικόνα με ερωτευμένο ζευγάρι.