Παραθέτω σχετικά με δημιουργικούς ανθρώπους σε εικόνα της θάλασσας.