Θετικό απόσπασμα για ελπίδα. Σε φωτογραφία με νυχτερινό φυσικό τοπίο.