Όταν συνειδητοποιείτε την τελική Παρασκευή. Μάσκα μνήμη